Drawing (6)

VZDUCHOTECHNIKA

V dnešní době je vzduchotechnika nedílnou součástí nízkoenergetických, pasivních ale energeticky aktivní domů. Proto je snaha o dosažení co nejvíce efektivního řešení, ať už z pohledu investičních, provozních nákladů nebo z hlediska hygienického a v neposlední řadě nás zajímá ekologie provozu.

Drawing (5)

ENERGETIKA

Problematiku energetiky v průmyslu, administrativních objektů ale i bytových a rodinných domů se vždy snažíme řešit individuálně a s nevyššími požadavky na úsporné a ekologické řešení. Jelikož je dnes vždy na výběr z několika možností jak teplo nebo chlad připravovat jsou klientovi vždy představeny alespoň dvě studie s danými klady a zápory. Klient je tedy vždy seznámen s technologii a je pouze na něm pro kterou variantu se rozhodne. Navrhované varianty jsou podloženy letitými zkušenostmi z malých ale především velkých mezinárodních projektu.

Drawing (7)

VYTÁPĚNÍ

Vytápění je nedílnou součástí veškerých domů v naší zeměpisné poloze. Proto je správné navržení otopného systému zásadní pro komfort bydlení. Vytápění tedy věnujeme vysokou pozornost ať už se jedná o kombinaci s přirozeným větráním okny nebo s nuceným větráním vzduchotechnikou.

PROJEKTOVÁNÍ V BIMU

BIM - Building Information Modeling je v dnešní době již nepostradatelnou součástí větších ale i menších projektů. Naše projekční kancelář se specializuje výhradně na projektování v softwaru REVIT již od roku 2018. Díky tomuto nástroji jsme efektivnější ale především přesnější.