Drawing (6)

VZDUCHOTECHNIKA

V dnešní době je vzduchotechnika nedílnou součástí nízkoenergetických masivních ale energeticky aktivní domů. Proto je snaha o dosažení co nejvíce efektivního řešení, ať už z pohledu investičních, provozních nákladů nebo z hlediska hygienického a v neposlední řadě nás zajímá ekologie provozu.

Drawing (5)

ENERGETIKA

 Naše společnost má v dnešní době ojedinělý přístup k řešení problému energetiky v průmyslu, administrativních objektů ale i bytových a rodinných domů. Snažíme se přistupovat ke každému projektu velmi individuálně. Jelikož je dnes vždy na výběr z několika možností jak teplo nebo chlad připravovat jsou klientovi vždy představeny alespoň dvě studie s danými klady a zápory. Klient je tedy vždy seznámen s technologii a je pouze na něm pro kterou variantu se rozhodne.

Drawing (7)

VYTÁPĚNÍ

Vytápění je však nedílnou součástí veškerých domů. Proto je správné navržení otopného systému zásadní pro komfort bydlení. Vytápění tedy věnujeme vysokou pozornost ať už se jedná o kombinaci s přirozeným větráním okny nebo s nuceným větráním vzduchotechnikou.