projekty

Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd

Projekt instalace VZT a chlazení má zajistit zlepšení vnitřního mikroklimatu druhotný efekt, je vylepšení energetické bilance objektu. Systém je rozdělen na tři části větrání učeben a pobytových prostor dětí, kuchyně a hygienického zázemí.

Systém větrání větrání je řešen centrální VZT jednotkou a každý větraný prostor (učebny, herny, jídelny) jsou osazeny VAV boxy, které jsou řízené na základě požadavku CO2 či pohybových čidel.

REALIZAČNÍ CENA: 4.800.000 Kč bez DPH 

Výrobní hala VISION Invest

Systém je rozdělen na tři rozdílné provozy: větrání a chlazení administrativy, větrání a chlazení výrobní haly, větrání hygienického zázemí. Vzduchotechnika zajišťuje i vytápění v hlavní výrobní hale. Jednotky pro VZT jednotky pro administrativu a výrobu jsou osazeny přímím výparníkem a topným registrem. Hlavní výrobní hala je rozdělena na dvě části a je možné je provozovat odděleně. VZT jednotka je vybavena regulaci na konstantní tlak.

REALIZAČNÍ CENA: 3.500.000 Kč bez DPH 

Administrativní budova Tř. V. Klementa, Mladá Boleslav

Projekt řeší nucené větrání administrativní budovy. systém je rozdělen na tři hlavní části: větrání kanceláří, větrání fitness a větrání toalet. Větrání kanceláří tzv. open-office zajišťuje centrální VZT jednotka přivádějící konstantní teplotu vzduchu. Během letních měsíců je vzduch dochlazován pomocí Multi-splitových jednotek.

REALIZAČNÍ CENA: 6.550.000 Kč bez DPH 

Větrání rodinného domu s bazénem

Projekt řeší nucené větrání rodinného domu včetně bazénu. Větrání obytné části je rozděleno na 1.a 2. NP. Systém je nastaven tak aby veškeré prostory byly provětrávány hygienickým minimem a případě, že dům zaregistruje osoby na daném podlaží spustí nominální výkon.   

Pro potřeby větrání bazénu a sauny je navržena kompaktní odvlhčovací jednotka s tepelným čerpadlem. Přívod odvlhčeného a čerstvého vzduchu je pomocí štěrbin na prosklené části aby nedocházelo ke kondenzaci na prosklených konstrukcích. A odvod vzduchu je u stropu po celé ploše bazénu.

REALIZAČNÍ CENA: 1.600.000 Kč bez DPH 

Bytový komplex Na rybníčku - Liberec

PŘIPRAVUJEME REFERENCI

Projekt řeší podtlakové větrání bytových jednotek. 

 

REALIZAČNÍ CENA: XXXXX Kč bez DPH 

Větrání jídelny PACK WAY

Projekt řeší nucené větrání výdejny jídla s drobnou kuchyní. Systém nuceného větrání je mírně podtlakový a je obsluhován jednou rekuperační jednotku. Vzduchotechnická jednotka je vybavena vodním ohřívačem, který slouží v letních měsících jako chladič. Jako zdroj chladu se využívá potrubí vedené v zemi tedy "zemní kolektor".  

REALIZAČNÍ CENA: 800.000 Kč bez DPH