projekty

Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd

Projekt instalace VZT a chlazení má zajistit zlepšení vnitřního mikroklimatu druhotný efekt, je vylepšení energetické bilance objektu. Systém je rozdělen na tři části větrání učeben a pobytových prostor dětí, kuchyně a hygienického zázemí.

Systém větrání větrání je řešen centrální VZT jednotkou a každý větraný prostor (učebny, herny, jídelny) jsou osazeny VAV boxy, které jsou řízené na základě požadavku CO2 či pohybových čidel.

 

Výrobní hala VISION Invest

Systém je rozdělen na tři rozdílné provozy: větrání a chlazení administrativy, větrání a chlazení výrobní haly, větrání hygienického zázemí. Vzduchotechnika zajišťuje i vytápění v hlavní výrobní hale. Jednotky pro VZT jednotky pro administrativu a výrobu jsou osazeny přímím výparníkem a topným registrem. Hlavní výrobní hala je rozdělena na dvě části a je možné je provozovat odděleně. VZT jednotka je vybavena regulaci na konstantní tlak.

 

Administrativní budova Tř. V. Klementa, Mladá Boleslav

Projekt řeší nucené větrání administrativní budovy. systém je rozdělen na tři hlavní části: větrání kanceláří, větrání fitness a větrání toalet. Větrání kanceláří tzv. open-office zajišťuje centrální VZT jednotka přivádějící konstantní teplotu vzduchu. Během letních měsíců je vzduch dochlazován pomocí Multi-splitových jednotek.

 

Větrání rodinného domu s bazénem

Projekt řeší nucené větrání rodinného domu včetně bazénu. Větrání obytné části je rozděleno na 1.a 2. NP. Systém je nastaven tak aby veškeré prostory byly provětrávány hygienickým minimem a případě, že dům zaregistruje osoby na daném podlaží spustí nominální výkon.   

Pro potřeby větrání bazénu a sauny je navržena kompaktní odvlhčovací jednotka s tepelným čerpadlem. Přívod odvlhčeného a čerstvého vzduchu je pomocí štěrbin na prosklené části aby nedocházelo ke kondenzaci na prosklených konstrukcích. A odvod vzduchu je u stropu po celé ploše bazénu.

 

Vytápění, chlazení a větrání rodinných domů v Husinci

Projekt řeší podlahové vytápění v kombinaci se stropním chlazením doplněné o odvlhčovací jednotky prostorách bazénů a wellness. Vzduchotechnika je řešena pomocí rekuperačních jednotek v kombinaci s integrovanými vodními chladiči a ohřívači. O přípravu tepla a chladu se starají tepelná čerpadla vzduch/voda ve vnitřním provedení tedy fasádu nehyzdí venkovní jednotky TČ. 

Bytový komplex Na rybníčku - Liberec

Bytový komplex Na Rybníčku - Liberec

Projekt řeší podtlakové větrání bytových jednotek. Včetně nástřešních odtahových ventilátoru. Střešní ventilátory jsou vybaveny zařízením udržující konstantní podtlak v odtahovém potrubí jak u digestoří tak u koupelen a WC. Díky tomuto systému je zaručeno, že u vysokých objektů ve kterých je na stoupačce připojeno několik bytů nebude docházet k ,,přefukování,, znečištěného vzduchu mezi jednotlivými byty.

Dále jsou v objektu použity tři typy větrání chráněných únikových cest A,B,C včetně požárních předsíněk. 

 

 

Hala FOXCONN

Projekt řeší chlazení technologie ve výrobním podniku Foxconn. Kompresorový systém je rozdělen na primární a sekundární okruh. Primární (kondenzátorový) okruh je naplněn glykolovou směsí a teplo je odevzdáváno do venkovního prostředí pomocí suchých chladičů. Sekundární okruh je naplněn pouze upravenou vodou a chlad je spotřebován v technologii.

V případě poklesu venkovní teploty systém využívá tzv. freecooling.

Skladová hala AMAZONU - Kojetín

Projekt řešil kompletní TZB pro objekt plně automatizované skladové haly v Kojetíně.

 

 

Testovací polygon BMW Sokolov

Projekt řešil kompletní TZB pro objekt Administrativy a garáží na testovacím polygonu v Sokolově.